Velkommen til Dashboard for Verdensmål 11 - Bæredygtige Byer og Lokalsamfund
Projektet med at udarbejde en baseline for verdensmål 11 er udført af Dansk Arkitektur Center og Rambøll
i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik
på initiativ af 2030-panelet til at understøtte 2030-netværket.
Projektet er støttet af Rambøll Fonden og Realdania.

Dashboardet er udarbejdet af Rambøll Management Consulting.

I dashboardet kan du se data for verdensmålets indikatorer for din kommune sammenholdt med hele Danmark.


Klik her for at vælge kommune
Rambøll Management Consulting kan kontaktes på e-mail lamc@ramboll.com